Community

Search

Create Dynamic Timelines or Gantt charts
0 votes 0 comments
Use text variables within text fields on a view.
1 vote 0 comments
Hector.3 Release notes (September 18th, 2023) Featured
0 votes 6 comments
Multiple pools in a view
0 votes 1 comment
Open relationship properties from Data Logical view
3 votes 2 comments
add Archimate grouping element
14 votes 7 comments
Uitbreiding van de rapportage mogelijkheden
7 votes 3 comments
BlueDolphin - Planned maintenance (EU tenants) - 24th August 2023
0 votes 3 comments
BlueDolphin - Planned maintenance (US tenants) - 24th August 2023
0 votes 1 comment
Configurable date/calendar display
2 votes 2 comments
Hector.2 Release notes (August 14th, 2023)
0 votes 0 comments
Hector.1 Release notes (July 10th, 2023)
0 votes 1 comment
Mogelijkheid om objectmeta-data dynamisch te tonen op een werkset
5 votes 3 comments
Show more than one relationship between objects in Data logical view
3 votes 1 comment
Allow data objects to be connected to relationships
11 votes 2 comments
Show relationship Specialize in Data Logical views
2 votes 0 comments
Alignment tools for BPMN views
4 votes 1 comment
[wish] Selecting multiple objects in a BPMN-lane
2 votes 5 comments
Guiana.2 Release notes (June 12th, 2023)
0 votes 1 comment
Show "Last edited by ME" instead of all users of a (shared) view owned by me
0 votes 3 comments
Verbeteren Beheer onderdeel voor definitie van objectcombinaties
2 votes 2 comments
Algemene pagina zendesk heeft update nodig
0 votes 0 comments
Tekst style's
0 votes 0 comments
knop in Objectenscherm om gelijk Werkset te maken voor een selectie objecten
0 votes 0 comments
Structure and restructure content (maintenance)
1 vote 1 comment
Bij verwijderen van een bron optie toevoegen om de inhoud te fixeren in de objecten
2 votes 0 comments
Copy & paste for BPMN and Data views
9 votes 12 comments
Melding bij gewijzigde objecten / relaties op tekening
2 votes 9 comments